Leagues
Fixtures
Teams

Tūkstantis

Šiame žaidime dalyvauja kortos nuo devynių iki tūzų. Kortos yra paskirstytos rangais pagal akis. Tūzas – 11 akių, 10 – 10 akių, karalius – 4 akys, dama – 3 akys, valetas – 2 akys, devynetas – 0 akių. Iš viso žaidimo metu būna 120 akių. Žaidėjai dalina paeiliui. Įprastai žaidžiama keturiese. Prieš dalinant kaimynas perkelia kaladę, tuomet padalina visiems po 7 kortas, o 3 kortas palieka užverstas ant stalo. Jeigu kažkas surenka visas devynakes, tuomet kortos yra perdalinamos. Jei žaidėjas turi tris devynetus, jis gali skelbti loteriją. Kiti dalyviai savo kortų apačioje padeda po kortą, kurios simbolis turi atitikti vienos iš trijų ant stalo esančių devynakių simbolį. Loterijos rengėjas parodo į bet kurią iš devynakių ir jeigu niekas tokio ženklo nėra pasirinkęs jis pelno 100 akių. Jeigu kažkas pasirenka būtent rodomą simbolį, tas žaidėjas laimi – 100 akių, jeigu pasirenka du žaidėjai, tuomet jie laimi po 50 akių. Baigus dalijimą prasideda varžytuvės dėl jau minėto pirkinio. Kairysis kaimynas privalo sakyti „šimtas“ – tai pradinė pirkinio kaina. Tuomet žaidėjai gali didinti kainą pridedami bent po 10 akių. Varžomasi tol, kol vienam pasiūlius tam tikrą akių skaičių kiti pasuoja. Dalytojas žaidime nedalyvauja – jis už padalijimą gauna pirkinio kortų akių skaičių. Žaidėjas išpirkęs pirkinį pasiima sau tris papildomas kortas, o tuomet išmeta tris nereikalingiausias. Jos užverčiamos ir padedamos prie savęs, kadangi jų taškai taip pat skaičiuosis galutinėje sumoje. Pirkinį įsigijęs žaidėjas, esant galimybei, didina pirkinio vertę ir bando apginti išsikeltą akių skaičių. Jeigu jis mato, kad apginti tikslo nepavyks, jis kartą žaidime gali atsisakyti žaisti, o jo varžovams tiesiog bus prirašyta po 60 taškų. Reikiamą akių kiekį galima surinkti kirčiais, kai aukštesne korta surenkamos varžovų žemesnės. Taip pat taškai renkami „pašaukiant“ porą. Jeigu žaidėjas turi vienodo ženklo karaliaus ir damos kortas, tuomet jis gali „šaukti“ porą. Už širdžių poros pašaukimą jis gaus 100 taškų, už būgnų – 80, kryžių – 60, vynų – 40. Vos pašaukus porą – to simbolio kortos tampa koziriais. Pavyzdžiui, pašaukus vynų porą, visi vynai tampa koziriais. Koziriai vieno žaidimo metu nesikeičia iki tol, kol kažkas nepašaukia kitos poros. Jei žaidėjas apgina iškeltą taškų skaičių, pavyzdžiui, 130, jam prirašomi šie taškai. Jeigu to padaryti nepavyksta – šie taškai atimami. Tuo metu kiti žaidėjai renka taškus už numuštas kortas. Galiausiai laimi tas kuris pirmas surenka 1000 taškų.

Back To Top